Úvod

Účel založenia, predmet činnosti a ciele združenia
 
   Združenie bolo založené za účelom zachovania a sprístupnenia prírodných a kultúrnych pamiatok v regióne Ľuborča, za účelom informovania cez náučný chodník prostredníctvom dobrovoľníckej práce a organizovaním  kultúrno – športových podujatí pre širokú verejnosť. Ďalej bolo združenie založené za účelom vytvorenia priestoru k spoločnému stretávaniu sa obyvateľov počas akcií poriadaných združením, i mimo akcií, v upravenom priestore prírody s oázou pokoja na zregenerovanie ducha i tela. 

Predmet činnosti združenia je:

  • udržiavanie vytvorenej kaplnky sv. Huberta v lokalite „Pod košármi“
  • udržiavanie fragmentu úzkorozchodnej železničky s lokomotívou a dvoma vagónmi – ponváglami
  • vytvorenie a následné udržiavanie „Náučného chodníka“
  • organizovanie „Dňa sv. Huberta“ v mesiaci jún mesiaca poľovníctva
  • organizovanie sv. omše so svätohubertovskými tradíciami
  • organizovanie kultúrno – náučných a športových  akcií

    Uvedenými aktivitami  ako jedinými svojho druhu v našom Trenčianskom regióne, chceme osloviť poľovníkov, lesníkov, ochranárov, rybárov, turistov, hubárov, cyklistov, laickú verejnosť, deti, mládež a všetkých, ktorí môžu svojím rozvážnym  správaním zachovať všetko to krásne, čo nás v prírode zatiaľ ešte obklopuje. Spravujme teda múdro veci nám zverené.
 

 

Partneri