Zaujímavosti

Náučný chodník: “Náučný poľovnícky a lesnícky chodník Nemšová - Ľuborčianska dolina Spoznaj svoje okolie a históriu“
Základné informácie o náučnom chodníku:
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Východisko: Nemšová - Ľuborča /križovatka za Ľuborčou smer Antostál - Trenčianska Závada/
Trasa: Ľuborča, Ľuborčianska dolina, cez horský masív do Trenčianskej Závady, Ľuborča
Dĺžka: 8,5 km, prevýšenie 137 m
Čas prechodu: 4 hod. +-
Počet zastávok: 20
Zameranie a typ chodníka: poľovnícke, lesnícke, prírodovedné, ochranárske, historické, samoobslužný, okružný, peší, letný, zimný
Náročnosť terénu: nenáročný
Náväznosť na turistickú značku: nie je
Rok otvorenia, garant: 18. 5. 2013, HUBERT Ľuborča občianske združenie, Jozefa Hanku 1105/6, 914 41, Nemšová

Kontakt: František Begáň , 0903 266 492, fero.began@hubertluborca.sk
Textový sprievodca: www.hubertluborca.sk 
knižná publikácia: Náučné chodníky-severozápad /Mária Bizubová, Daniel Kollár/ 
Aktuálny stav: náučný chodník je v prevádzke celoročne
Základné údaje o náučnom chodníku:

Chodník má 8,5 km s prevýšením 137 m, pričom sa na ňom nachádza 20 informačných tabúľ. Každá náučná tabuľa obsahuje názov náučného chodníka, názov lokality, znak štátnosti slovenskú vlajku, číslo tabule, skrátené logo HUBERT Ľuborča o.z. určené pre chodník, súradnice v dvoch medzinárodných stupniciach, ľudovú múdrosť. Ďalej je na tabuli všeobecný popis obsahujúci textovú a obrázkovú časť. Pokiaľ sa na tabuli nachádzajú pomenovania živočíchov či rastlín, sú tam uvedené slovenské aj latinské názvy. Každá tabula má tzv. kútik pre najmenších, v ktorom je jednoduchá povedačka či riekanka. Na spodnej lište je umiestnený QR kód s odkazom na konkrétnu tabulu a kontakty. Taktiež sa v spodnej časti nachádzajú otázky k danej téme s tým, že odpovede nájdete v texte, alebo obrazovej časti. V spodnom priestore je tiež ďalší slogan, citát. Nechýbajú všeobecné bezpečnostné informácie pre návštevníkov. Rovnako nesmieme zabúdať na sponzorov, spolupracovníkov, tvorcov a čerpané zdroje náučného chodníka. Pozadie tabule, čiže fotka, ktorá je na pozadí, predstavuje záber z danej lokality. Chodník je určený pre všetky vekové kategórie, školy, taktiež je vhodný pre rodiny s deťmi. Výnimočný je tým, že človek spoznáva svoje okolie, ale zároveň sa dozvie o histórii územia, o tom ako sa tu kedysi žilo, ako ľudia pracovali. Jeho jedinečnosť spočíva aj v tom, že kaplnka sv. Huberta je prepojená s pútnickym miestom kaplnky Panny Márie Fatimskej v Trenčianskej Závade. Na mieste, kadiaľ viedla v minulosti lesná železnička ostal kamenný klenbový most, ktorý sa stal základom pre zhotovenie kaplnky. V roku 2007 skrsla myšlienka niekoľkých nadšencov upraviť túto zrúcaninu tak, aby vznikla kaplnka a zasvätiť ju patrónovi poľovníkov – svätému Hubertovi. Chodník má teda nielen turistický, zdravotný či historický podtón, ale aj duchovný. Chodník je zavŕšením všetkých našich aktivít, ktoré sa v Ľuborčianskej doline od roku 2004 postupnými krokmi robili. Nachádza sa tu studnička pod Košármi a kaplnka sv. Huberta s originálnym dreveným krížom. Je to samorast zrastený z dvoch drevín hlohu a hrušky, ktorý stvárňuje hlavu Krista. Ďalej v roku 2009 sme rozšírili areál o fragment lesnej železničky. Priviezli sme ho až z Čierneho Balogu. Rekonštrukčné práce na lokomotíve trvali asi jeden rok. Nie je pojazdná, je urobená len do výstavnej podoby. Tu v Ľuborčianskej doline na koľajisku môže hrdo a dôstojne pripomínať súčasníkom svoju minulosť a históriu. Pokojne si užívať svoj dôchodkový vek. Vybudovaný fragment pozostáva z 26,5 m koľají 32 podvalov z toho 1 pôvodný, 2 ponváglov - oplenových vozíkov naložených smrekovými kladami, na jednej z nich rezbárska práca: smerový nápis Antonstál – Liborča s kvetovým ornamentom. Pred vozíkmi je umiestnená spomínaná lokomotíva značky DEUTZ podobná tej, aká tu v minulosti premávala. Tiež sa tu nachádza odpočinková zóna, turistický smerovník – vyvrátený smrek osadený hore koreňom, prístrešok, ohnisko a iné drobnosti. Vzorkovnica drevín, ktorej výnimočnosť spočíva aj v tom, že má podobu otvorenej knihy. Pri každej drevine nájdete obrázok, slovenský a latinský názov. Vzoriek je 25, ide o listnaté a ihličnaté stromy, ktoré sa tu najčastejšie vyskytujú. Na každej vzorke je vidieť rez, ktorý znázorňuje letokruhy, ďalej vidíme kôru a štiepivosť dreva. Súčasťou chodníka je aj lávka ponad horskú bystrinu s vyrezaným hadom na zábradlí pre peších. Tešíme sa na stretnutia pri potulkách v malebných Bielych Karpatoch.
„Nech toto rozsiahle dielo slúži všetkým. Na sprítomnenie minulosti, na poučenie súčasníkov a na zachovanie vedomostí pre budúce generácie.“
 
Napísali o nás

RNDr. Mária Bizubová
Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta
Katedra fyzickej geografie a geoekológie

Dobrý deň,
pri spracovávaní podkladov pre pripravovanú publikáciu Najkrajšie náučné chodníky západného Slovenska, som natrafila na webe na Náučný lesnícky a poľovnícky chodník  Nemšová - Ľuborčianska dolina. Priznám sa, že som z neho nadšená. Problematike náučných chodníkov sa venujem už veľa rokov, viď napr. web www.naucnechodniky.sk, ale toto je skutočne jeden z najlepšie urobených chodníkov z hľadiska obsahu a vizáže informačných panelov. Pokúsim sa dostať do terénu a pozrieť si ho z blízka.
Knižka bude editovaná vydavateľstvom Dajama v Bratislave a bude v nej 50 náučných chodníkov. Rada by som aj Váš chodník zaradila do publikácie.

/knižka Náučné chodníky severozápad vyšla v roku 2015, kde je zaradený aj náš Náučný lesnícky a poľovnícky chodník Nemšová - Ľuborčianska dolina. autori publikácie: Mária Bizubová a Daniel Kollár/

                                                            Ďakujeme za uznanie.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Partneri