Zaujímavosti

Nový procesiový drevený kríž
s poľovníckym motívom

Deň sv. Huberta v Ľuborčianskej doline 3. 6. 2023.  V úvode svätej omše hlavný celebrant Mons. Marian Gavenda požehnal nový  procesiový drevený kríž s poľovníckym motívom. Vyrobený  bol pre túto slávnostnú príležitosť. Korpus na kríži vyrobil umelecký rezbár Peter Mušinský zo Stropkova a drevený kríž Slávomír Miklánek z Moravského Lieskového.

 Zaujímavostou o kríži je, že na ňom úplné náhodne vznikla krásna kresťanská symbolika. Nachádza sa na ňom 14 dubových listov ako štrnásť zastavení krížovej cesty, 12 žaluďov ako dvanásť apoštolov, 10 uzlov ako desať božích prikázaní, 5 dubových vetvičiek ako päť kristových rán, dubové vetvičky sú tvorené z troch listov ako tri božské osoby a 4 vypadnuté žalude ako štyria evanjelisti. Kríž veriaci budú môcť vidieť iba pri slávnosti sv. Huberta, vždy prvú júnovú sobotu o 15,00 hod. v Ľuborčianskej doline.  
/foto viď. galéria 2023/


Náučný včelársky  chodník Ľuborča
Včelia radosť naša budúcnosť

otvorenie 1.5.2022

Prvého mája sme sa v Nemšovej okrem krásneho počasia potešili aj otvoreniu nového včelárskeho náučného chodníka. Slávnostné otvorenie sprevádzali príhovory, živá hudba a zaujímavý program. Navštívte včelársky náučný chodník aj Vy.
            Určite poznáte známy výrok o včelách, ktorý povedal svojho času Albert Einstein: „Ak včely zmiznú z povrchu zemského, človek bude mať maximálne 4 roky života.“ Ak by sme uvažovali o tom, že by sa tak udialo, neboli by včely, nebude opeľovanie, nebudú rastliny, nebudú zvieratá, nebude ani  človek. Áno, mnohokrát bez toho, aby si to uvedomovali, záhradkári a včelári svojou činnosťou zveľaďujú a pretvárajú svoje okolie, svoje prostredie aj v prospech ostatných ľudí. Keď sa budete na jar prechádzať po svojom krásne rozkvitnutom ovocnom sade alebo záhrade a bude vás sprevádzať bzučanie usilovných včiel, vedzte, že bude bohatá úroda aj vďaka našim včelárom a ich usilovným včelám. Pri zamýšľaní sa nad dôležitosťou včelárstva pre ľudstvo vznikla myšlienka zrealizovať včelársky náučný chodník. Myšlienka sa pretavila do skutočnosti.
Občianske združenie HUBERT Ľuborča v spolupráci s mestom Nemšová, s veľkým počtom dobrovoľníkov, nadšencov prírody a za prítomnosti verejnosti 1. mája 2022 slávnostne otvorili včelársky náučný chodník v Ľuborči „Včelia radosť naša budúcnosť“. 1. mája slávime sviatok práce a v cirkevnom liturgickom kalendári je sviatok sv. Jozefa, patróna robotníkov. Keďže aj včelári,  aj ich včely sú veľmi pracovité a veľmi prospešné pre spoločnosť, symbolicky sme zvolili tento dátum.  Náučný chodník je navrhnutý ako vychádzková trasa pre peších so zastávkami,  ktoré predstavujú informácie o ucelenej téme so včelárskou tematikou. Základ tvorí územie nadväzujúce na mesto Nemšová – Ľuborča, dostupné jestvujúcimi cestami a prírodnými chodníkmi. Východiskovým bodom pre trasu je novoupravený priestor pri Dvoreckom cintoríne.  Je to vlastne vstupná brána - súsošie medvedice s dvoma  medvieďatami  lezúcimi k dutine divých včiel, s priečne spadnutým stromom, na ktorom je nápis VČELÁRSKY CHODNÍK. Tu sa nachádza aj prvý náučný infopanel, ktorých je celkom dvanásť. Na informačných tabuliach okrem pútavých textov o včelách a včelárstve návštevníci si môžu prezrieť 250 fotografií, ktoré vznikli v blízkom okolí náučného chodníka alebo na včelniciach našich včelárov. Trasa pokračuje po ceste k potravinám Jednota v Ľuborči. Potom pokračuje po Hradnej ulici a  po násype starej lesnej železnice k záhradkárskej osade Bočky a okolo potoka k objektu bývalej strelnice v Ľuborči, kde tento náučný chodník končí záverečným dreveným smerovníkom s informáciou pre turistov o napojení na poľovnícky a lesnícky chodník v Ľuborčianskej doline, ktorý sme otvorili pre verejnosť v roku 2013.
 
            Počas slávnostného otvorenia novému včelárskemu náučnému chodníku požehnal aj p. dekan Ján Smolka spolu s p. kaplánom Dominikom Ondriášom, ktorí zároveň zasadili prvú z piatich líp na pamiatku jeho otvorenia. Na úspešné otvorenie náučného chodníka si účastníci mali možno pripiť chutnou medovinou. Program pokračoval prechádzkou po chodníku a krátkym výkladom pri jednotlivých tabuliach. Tí, ktorí vydržali až do konca, si na včelnici prebrali pamätný list so včelárskym medailónom. Pre návštevníkov bolo pripravené chutné občerstvenie. Deti mali možnosť ochutnať med našich včelárov. Včelár Imrich Strápek predviedol  odlievanie sviečok a výrobkov zo včelieho vosku.
 
Štruktúra jednotlivých tabúľ: fotografický podklad tabule je priamo z miesta alebo blízkeho okolia; logo náučného chodníka; číslo stanovišťa; názov lokality, kde sa tabuľa nachádza; znak štátnosti - vlajka SR; citát alebo ľudová múdrosť; texty k danej téme; mapa územia; legenda jednotlivých stanovíšť; obrázky k danej téme; slovenské  názvy druhov živočíchov a rastlín; kútik pre najmenších s detským obrázkom a krátkou riekankou; jednoduché otázky k danej téme a niekoľko zaujímavostí o včelách. Spodná lišta obsahuje realizátora, sponzorov, spolupracovníkov, mená dobrovoľníkov, spracovanie, zdroje čerpania materiálov. Samotné tabule sú z masívneho dreva so šindľovou strechou a drevenými pňami na sedenie. Po pravej strane sú otočné drevené kruhy s fotografiami k danej téme. Spodnú časť infopanelu vypĺňa hotel pre hmyz, čo umožní, že každá tabuľa bude živá, plná hmyzu na pozorovanie. Na trase  nájdeme tiež infopanel o lesnej železničke, Liborecký včelín s intenzívnym chovom včiel, drevenú zvoničku so sochou patróna včelárov sv. Ambróza, veľký hmyzí hotel a iné zaujímavosti. 
 
To, že sa podarilo zrealizovať tento včelársky náučný chodník, stálo nemálo úsilia a príprav mnohých ľudí niekoľko rokov.
 
Realizátor projektu: HUBERT Ľuborča, občianske združenie /www.hubertluborca.sk/
Financovanie projektu:  MAS Vršatec, Program rozvoja vidieka, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí, LEADER.
Spolupracovali: DT forest Dubnica n./V.; MVL Štefánek s.r.o., Trenčín; Zruby Sk, Hurbanovo; Mesto Nemšová; Slovenský zväz včelárov Trenčín; Autodoprava, kovoobrábanie Pavol Habšuda Nemšová; Verejno-prospešné služby  Nemšová; SBUL Ľuborča; Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nemšová; Trenčianska medovina Milan Krivý
Spracovanie:
Grafická úprava a dizajn: noGrey s.r.o., Erik Kovalčík
Príprava materiálov: František Begáň, Tomáš Barták
Polohové určenie v teréne: Ing. Miroslav Masár
Použité foto: František Begáň, archív, internet
Tlač: Michal Chlebana
Rezbárske práce:  Michal Frolo
Dobrovoľníci: František Begáň, Peter Prekop, Štefan Novosad, Vladimír Štefanec, Mgr. Anton Košík,
Mgr. Roman Krajči, Ing. Ľubomír Ďurech, František Begáň ml., Mgr. Juliana Begáňová,
Tomáš Barták, Ján Moravčík, Stanislav Begáň, Jozef Begáň, Ján Gurín, Július Vančo, Rudolf  Báž, Ivan Štefánek, Imrich Strápek, Augustín Zúbek, Augustín Chudo, Valer Mutňanský, Ing. Boris Ďurech, Jozef Augustín Púček, Mgr. Oľga Mutňanská, Stanislav Štefánek, Roman Krajči ml.,
Mgr. Beáta Krajčiová, Ing Pavol Štefánek, Ing. Ľuboslava Sokolová, Mgr. Mária Gurínová,
Branislav Krajči, Ing. Andrej Moravčík, Ing. Tomáš Prno, Ing. Peter Gabriš  PhD. s dychovou hudbou, Mgr. Katarína Bytčánková, Anton Karaba, Ing. Dalibor Ďurech
 
Všetkým týmto dobrovoľníkom sa chcem poďakovať za pomoc pri realizácii tohto nášho včelárskeho náučného chodníka.
 
Verím, že návštevou náučného chodníka v lone Bielych Karpát, každý nájde poučenie, načerpá nových síl a pocíti povznesenie tela i ducha. Nech toto rozsiahle dielo slúži všetkým. Na sprítomnenie minulosti, na poučenie súčasníkova na zachovanie vedomostí pre budúce generácie.
 
František Begáň
 


Náučný poľovnícky a lesnícky chodník Nemšová - Ľuborčianska dolina
Spoznaj svoje okolie a históriu

Náučný chodník: 

“Náučný poľovnícky a lesnícky chodník Nemšová - Ľuborčianska dolina Spoznaj svoje okolie a históriu“
Základné informácie o náučnom chodníku:
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Východisko: Nemšová - Ľuborča /križovatka za Ľuborčou smer Antostál - Trenčianska Závada/
Trasa: Ľuborča, Ľuborčianska dolina, cez horský masív do Trenčianskej Závady, Ľuborča
Dĺžka: 8,5 km, prevýšenie 137 m
Čas prechodu: 4 hod. +-
Počet zastávok: 20
Zameranie a typ chodníka: poľovnícke, lesnícke, prírodovedné, ochranárske, historické, samoobslužný, okružný, peší, letný, zimný
Náročnosť terénu: nenáročný
Náväznosť na turistickú značku: nie je
Rok otvorenia, garant: 18. 5. 2013, HUBERT Ľuborča občianske združenie, Jozefa Hanku 1105/6, 914 41, Nemšová

Kontakt: František Begáň , 0903 266 492, fero.began@hubertluborca.sk
Textový sprievodca: www.hubertluborca.sk 
knižná publikácia: Náučné chodníky-severozápad /Mária Bizubová, Daniel Kollár/ 
Aktuálny stav: náučný chodník je v prevádzke celoročne
Základné údaje o náučnom chodníku:
Chodník má 8,5 km s prevýšením 137 m, pričom sa na ňom nachádza 20 informačných tabúľ. Každá náučná tabuľa obsahuje názov náučného chodníka, názov lokality, znak štátnosti slovenskú vlajku, číslo tabule, skrátené logo HUBERT Ľuborča o.z. určené pre chodník, súradnice v dvoch medzinárodných stupniciach, ľudovú múdrosť. Ďalej je na tabuli všeobecný popis obsahujúci textovú a obrázkovú časť. Pokiaľ sa na tabuli nachádzajú pomenovania živočíchov či rastlín, sú tam uvedené slovenské aj latinské názvy. Každá tabula má tzv. kútik pre najmenších, v ktorom je jednoduchá povedačka či riekanka. Na spodnej lište je umiestnený QR kód s odkazom na konkrétnu tabulu a kontakty. Taktiež sa v spodnej časti nachádzajú otázky k danej téme s tým, že odpovede nájdete v texte, alebo obrazovej časti. V spodnom priestore je tiež ďalší slogan, citát. Nechýbajú všeobecné bezpečnostné informácie pre návštevníkov. Rovnako nesmieme zabúdať na sponzorov, spolupracovníkov, tvorcov a čerpané zdroje náučného chodníka. Pozadie tabule, čiže fotka, ktorá je na pozadí, predstavuje záber z danej lokality. Chodník je určený pre všetky vekové kategórie, školy, taktiež je vhodný pre rodiny s deťmi. Výnimočný je tým, že človek spoznáva svoje okolie, ale zároveň sa dozvie o histórii územia, o tom ako sa tu kedysi žilo, ako ľudia pracovali. Jeho jedinečnosť spočíva aj v tom, že kaplnka sv. Huberta je prepojená s pútnickym miestom kaplnky Panny Márie Fatimskej v Trenčianskej Závade. Na mieste, kadiaľ viedla v minulosti lesná železnička ostal kamenný klenbový most, ktorý sa stal základom pre zhotovenie kaplnky. V roku 2007 skrsla myšlienka niekoľkých nadšencov upraviť túto zrúcaninu tak, aby vznikla kaplnka a zasvätiť ju patrónovi poľovníkov – svätému Hubertovi. Chodník má teda nielen turistický, zdravotný či historický podtón, ale aj duchovný. Chodník je zavŕšením všetkých našich aktivít, ktoré sa v Ľuborčianskej doline od roku 2004 postupnými krokmi robili. Nachádza sa tu studnička pod Košármi a kaplnka sv. Huberta s originálnym dreveným krížom. Je to samorast zrastený z dvoch drevín hlohu a hrušky, ktorý stvárňuje hlavu Krista. Ďalej v roku 2009 sme rozšírili areál o fragment lesnej železničky. Priviezli sme ho až z Čierneho Balogu. Rekonštrukčné práce na lokomotíve trvali asi jeden rok. Nie je pojazdná, je urobená len do výstavnej podoby. Tu v Ľuborčianskej doline na koľajisku môže hrdo a dôstojne pripomínať súčasníkom svoju minulosť a históriu. Pokojne si užívať svoj dôchodkový vek. Vybudovaný fragment pozostáva z 26,5 m koľají 32 podvalov z toho 1 pôvodný, 2 ponváglov - oplenových vozíkov naložených smrekovými kladami, na jednej z nich rezbárska práca: smerový nápis Antonstál – Liborča s kvetovým ornamentom. Pred vozíkmi je umiestnená spomínaná lokomotíva značky DEUTZ podobná tej, aká tu v minulosti premávala. Tiež sa tu nachádza odpočinková zóna, turistický smerovník – vyvrátený smrek osadený hore koreňom, prístrešok, ohnisko a iné drobnosti. Vzorkovnica drevín, ktorej výnimočnosť spočíva aj v tom, že má podobu otvorenej knihy. Pri každej drevine nájdete obrázok, slovenský a latinský názov. Vzoriek je 25, ide o listnaté a ihličnaté stromy, ktoré sa tu najčastejšie vyskytujú. Na každej vzorke je vidieť rez, ktorý znázorňuje letokruhy, ďalej vidíme kôru a štiepivosť dreva. Súčasťou chodníka je aj lávka ponad horskú bystrinu s vyrezaným hadom na zábradlí pre peších. Tešíme sa na stretnutia pri potulkách v malebných Bielych Karpatoch.
„Nech toto rozsiahle dielo slúži všetkým. Na sprítomnenie minulosti, na poučenie súčasníkov a na zachovanie vedomostí pre budúce generácie.“
 
Napísali o nás
RNDr. Mária Bizubová
Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta
Katedra fyzickej geografie a geoekológie

Dobrý deň,
pri spracovávaní podkladov pre pripravovanú publikáciu Najkrajšie náučné chodníky západného Slovenska, som natrafila na webe na Náučný lesnícky a poľovnícky chodník  Nemšová - Ľuborčianska dolina. Priznám sa, že som z neho nadšená. Problematike náučných chodníkov sa venujem už veľa rokov, viď napr. web www.naucnechodniky.sk, ale toto je skutočne jeden z najlepšie urobených chodníkov z hľadiska obsahu a vizáže informačných panelov. Pokúsim sa dostať do terénu a pozrieť si ho z blízka.
Knižka bude editovaná vydavateľstvom Dajama v Bratislave a bude v nej 50 náučných chodníkov. Rada by som aj Váš chodník zaradila do publikácie.

/knižka Náučné chodníky severozápad vyšla v roku 2015, kde je zaradený aj náš Náučný lesnícky a poľovnícky chodník Nemšová - Ľuborčianska dolina. autori publikácie: Mária Bizubová a Daniel Kollár/

                                                            Ďakujeme za uznanie.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Partneri