Darujte 2%

Darujte 2%
Vážení priatelia prírody,
 
podľa Zákona č.595/2003 môžete darovať 2% zo svojej dane z príjmu neziskovej organizácii, teda aj HUBERT Ľuborča občianskemu združeniu. Dobrovoľníci, ktorí pomáhali  pre HUBERT Ľuborča, občianske združenie  min. 40 hodín v roku 2024 mu môžu darovať až 3% -vyžiadajte si o tejto činnosti potvrdenie.
 
Ak nám Vy, alebo Vaši príbuzní, či známi chcú pomôcť, je potrebné urobiť nasledovné:
 
Ak ste zamestnanec:

  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Potvrdenie si môžete: STIAHNUŤ TU!
  2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3 Eur).
  3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (toto Vyhlásenie  si môžete: STIAHNUŤ TU!
  4. Obe tlačivá (Potvrdenie spolu s Vyhlásením) doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad.

 
Ak si podávate daňové priznanie sami:

  1. Riadne vyplňte daňové priznanie a vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby.
  2. V odd. VIII. vyplníte kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré je potrebné uviesť:

Obchodné meno alebo názov: HUBERT Ľuborča, občianske združenie
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Nemšová, 914 41, Jozefa Hanku 1105/6
Právna forma:               Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 42144779  (toto číslo sa do kolónky vypisuje sprava)

  1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad.

 ĎAKUJEME!
 

Partneri