ROK 2019

 • 6.4.2019 dovoz a osadenie žulových schodov od altánku  ku kapllnke sv. Huberta /viď. foto galéria 2019/
 • 15.4.2019 jarné upratovanie areálu kaplnky sv. Huberta a Studničky pod Košármi /viď. foto galéria 2019/
 • 23.4. 2019 skopanie, úprava, siatie trávy a valcovanie kaskád pred kaplnkou sv. Huberta /viď. foto galéria 2019/
 • 27.4.2019 osadenie nového turistického smerovníka a úprava terénu /viď. foto galéria 2019/
 • 23.5.2019 výroba lavičiek pre verejnosť a úprava areálu kaplnky sv. Huberta   /viď. foto galéria 2019/
 • 27.5.2019 kosenie a  úprava areálu kaplnky sv. Huberta  a mulčovanie lúk   /viď. foto galéria 2019/
 • 1.6.2019  Deň sv. Huberta - 12. ročník    /viď. foto galéria 2019/
 • 23.7.2019 kosenie a  úprava areálu kaplnky sv. Huberta 
 • 24.7.2019 kosenie a  údržba trasy náučného chodníka
 • 2.11.2019 kosenie a  úprava areálu kaplnky sv. Huberta 
 • 30.11.2019 údržba trasy náučného chodníka, odstránenie a rezanie vyvrátených drevín
 • 20.12.2019 oprava drevených mostíkov cez potok  na trase náučného chodníka 
 • 29.12.2019 - VI. predsilvestrovský prechod po náučnom chodníku //viď. foto galéria 2019 - 120 účastníkov/
Obrazok aktivity: 

Partneri