Rok 2023

  • február - apríl 2023  výroba, montáž a osadenie náučnej tabule pri Studničke pod Košármi "Les nie je smetisko"  /viď. foto galéria 2023/
  • apríl - máj 2023  náter stien zrubovej zvonice v Trenčianskej Závade a výroba a montáž ochranných plechov obvodového sokla zvonice  /viď. foto galéria 2023/
  • 3.4.2023  jarné upratovanie areálu pri Studničke pod Košármi   /viď. foto galéria 2023/
  • apríl 2023  výmena drevenného zábradlia a mostíka pri Studničke pod Košármi   /viď. foto galéria 2023/
  • apríl 2023  výroba dvoch nových turistických známok " Včelársky chodník Ľuborča" a "Zvonica sv. Ambróza Ľuborča"   /viď. foto galéria 2023/
  • máj 2023 kosenie mulčovanie, výroba nového obetného stola s kovaním pred kaplnkou sv.Huberta  /viď. foto galéria 2023/
  • 3.6.2023 Deň sv. Huberta   /viď. foto galéria 2023/
  • júl 2023 kosenie a údržba areálu studničky pod Košármi a náučných chodníkov 
  • júl 2023 čistenie a údržba náučneho chodníka uhadzovanie haluziny po ťažbe dreva v lokalite Bonové 

Partneri