Rok 2023

 • február - apríl 2023  výroba, montáž a osadenie náučnej tabule pri Studničke pod Košármi "Les nie je smetisko"  /viď. foto galéria 2023/
 • apríl - máj 2023  náter stien zrubovej zvonice v Trenčianskej Závade a výroba a montáž ochranných plechov obvodového sokla zvonice  /viď. foto galéria 2023/
 • 3.4.2023  jarné upratovanie areálu pri Studničke pod Košármi   /viď. foto galéria 2023/
 • apríl 2023  výmena drevenného zábradlia a mostíka pri Studničke pod Košármi   /viď. foto galéria 2023/
 • apríl 2023  výroba dvoch nových turistických známok " Včelársky chodník Ľuborča" a "Zvonica sv. Ambróza Ľuborča"   /viď. foto galéria 2023/
 • máj 2023 kosenie mulčovanie, výroba nového obetného stola s kovaním pred kaplnkou sv.Huberta  /viď. foto galéria 2023/
 • máj 2023 výroba nového procesiového kríža na deň sv.Huberta  /viď. foto galéria 2023, popis viď. zaujímavosti /
 • 3.6.2023 Deň sv. Huberta   /viď. foto galéria 2023/
 • júl 2023 kosenie a údržba areálu studničky pod Košármi a náučných chodníkov 
 • júl 2023 čistenie a údržba náučneho chodníka uhadzovanie haluziny po ťažbe dreva v lokalite Bonové 
 • október 2023 kosenie a údržba areálu studničky pod Košármi a náučných chodníkov 
 • december 2023 orezanie a odstránenie rizikových drevín na poľovníckom náučnom chodníku
 • 9. predsilvestrovský prechod po dvoch náučnych chodníkoch v Ľuborči a v Ľuborčianskej doline 30.12.2023  /150 účasníkov, viď. foto galéria 2023/

Partneri